kerk-av audiovisuele ondersteuning

Welkom bij Kerk AV

Kerk AV maakt onderdeel uit van Installatiebedrijf PRO AV. 

Een bedrijf met 30 jaar ervaring op het gebied van geluid- en  beeldtechnieken.

 

Ook dit jaar organiseren wij een Kerkendag. Een dag waarbij we u als Kerk van harte uitnodigen om samen met ons diverse oplossingen en ontwikkelingen te bekijken, te beluisteren en te ontdekken op het gebied van beeld- en geluidstechnieken. 


Meldt u aan voor deze informatieve Kerkendag, de koffie staat klaar. 

About Us

“Na diverse gesprekken met Kerk AV uit Sneek is er in gezamenlijkheid een plan gemaakt om de spraakverstaanbaarheid in deze prachtige kerk (1872) te vergroten.”

“Al met al een enorme vooruitgang zodat iedere kerkganger of bezoeker kan genieten van een voor

iedereen verstaanbaar geluid en waar ook de muziek optimaal ten gehore gebracht kan worden.”

 

Persbericht

RK Sint-Martinuskerk Sneek

About Us

Geluid

Is de spreker overal in de Kerk goed verstaanbaar? Komt de muziek van het koor of de band goed tot zijn recht? Beschikt de Kerk over een ringleidingsysteem, zodat ook slechthorenden betrokken blijven bij de dienst?

Een goede en verstaanbare geluidsinstallatie is essentieel voor de Kerkdienst. Het is van belang dat het gesproken woord duidelijk en helder bij de bezoekers terecht komt. Daarnaast is er ook steeds vaker een band of muziek-combo aanwezig waar rekening mee gehouden moet worden in het ontwerp van de audio voorzieningen.

 

Wij stemmen onze audio oplossingen af op het karakter en de akoestiek van het Kerkgebouw. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen kunnen wij metingen verrichten die inzage geven in de spraakverstaanbaarheid en nagalmtijd van de Kerk. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens bij het ontwerp van onze audio oplossingen.

About Us

Beeld

De beeldvoorzieningen zijn van een steeds groter belang geworden in de Kerk. Denk aan visuele ondersteuning bij de Prediking, het weergeven van liedteksten tijdens de samenzang of het overbrengen van belangrijke informatie voorafgaand aan de dienst.

Dankzij een livestream is mogelijk voor mensen die zelf niet aanwezig kunnen zijn, toch de diensten mee te beleven of eventueel ook achteraf terug te kijken. Op deze manier behouden we de betrokkenheid bij de diensten. 

 

Juist voor de traditionele Kerkgebouwen geldt dat de beeldvoorzieningen dusdanig geplaatst moeten worden dat deze geen afbreuk doen aan het authentieke karakter van het Kerkgebouw. Samen met u zoeken wij daarom dan ook naar passende en creatieve oplossingen voor uw situatie.

About Us

Bedieningsgemak

Flexibiliteit en bedieningsgemak. 

Deze twee woorden staan centraal in het ontwerp van een audiovisuele installatie.

Dankzij de grote verscheidenheid aan activiteiten wordt vaak een flinke mate van flexibiliteit gevraagd van de AV voorzieningen. Door gebruik te maken van slimme technieken is het mogelijk om grote delen van de AV voorzieningen te automatiseren. Daarmee kunnen we het gebruiksgemak optimaliseren, zonder daar bij afbreuk te doen aan de veelzijdigheid en de flexibiliteit van de installatie. 


Uiteraard vraagt dit om maatwerk aangezien elke situatie anders is. Niet alleen wat betreft de vormgeving en de akoestiek, maar ook de praktische wensen en eisen die gesteld worden. Graag zoeken wij daarin samen met u naar de beste oplossingen en toepassingen.

Audiovisuele Ondersteuning

In het afgelopen jaar is er gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de betrokkenheid bij de Kerkgemeenschap te behouden. Livestreaming is daarbij voor veel Kerken van groot belang geworden. In de toekomst hopen we weer als vanouds de Kerkdiensten vorm te kunnen geven. Livestreaming zal ook dan van toegevoegde waarde blijven. Daarbij zien we dat een livestream op verschillende manieren vorm gegeven kan worden. 

In meerdere Kerken zien wij dat de voorkeur uitgaat naar een flexibel systeem waarbij er soms zelfs ook handbediende camera’s ingezet worden en waarbij er wellicht ook een regisseur aangesteld wordt om de mooiste beelden te selecteren voor de Livestream. Terwijl andere Kerken kiezen voor een systeem waarbij men eenvoudig met één druk op de knop diverse voor ingestelde ‘presets’ kiest voor de
Livestream. Waardoor het geheel door één persoon bediend kan worden. En vaak wordt er juist een balans gezocht tussen enerzijds optimaal gebruiksgemak en anderzijds optimale flexibiliteit.


Naast de cameravoorzieningen zelf wordt er ook nagedacht over het geluid dat aan de Livestream toegevoegd wordt. Soms is het dan nodig om aanpassingen en aanvullingen te maken op de bestaande geluidsinstallatie.

 

Ook is het goed om de andere beeldvoorzieningen in de Kerk te integreren met het camerasysteem. Zo zal het vaak de wens zijn om de beelden van een presentatie ook op te kunnen nemen in de Livestream. Maar andersom kan het ook wenselijk zijn om de camerabeelden juist in de Kerkzaal zelf te vertonen. Of wellicht ook in een andere bijzaal?

In sommige situaties is het ook van belang om te kijken naar de verlichting. Wanneer er onvoldoende verlichting aanwezig is kan dit uiteraard grote gevolgen hebben voor de beelden van de Livestream.


Kerk AV is onafhankelijk en werkt graag samen met diverse partijen zoals Kerkbeamer, Kerkdienstgemist of Kerkomroep. Uiteraard werken we ook graag samen met uw IT-leverancier om het geheel goed op elkaar af te stemmen en naar wens te laten functioneren.


Alle verschillende aspecten wegen we goed tegen elkaar af en het systeem dient te passen binnen de werkwijze, de verwachtingen en capaciteiten welke aanwezig zijn binnen de Kerk. Wij denken daarin met onze klanten mee door adviezen te geven en eventueel ook onderdelen te demonstreren. Daarbij zorgt Kerk AV voor maatwerk en passende oplossingen en toepassingen.

 

Naast Friesland, Groningen, Drenthe en Noord Holland komt u onze installaties ook tegen in de rest van Nederland.
 

Livestream Vredeskerk Den Helder
Livestream De Levensbron Ureterp

Enkele van onze referenties: 

Livestream Protestantse Kerk Hoogwoud

Livestream Protestantse Kerk Hoogwoud

Baptisten Gemeente Elim, Drachten
Baptisten Gemeente Koudum
Baptisten Gemeente Sneek

Baptisten Gemeente Surhuisterveen
Baptistengemeente ‘de Bron’, Sneek

GK Assen / Kornhorn - Kornhorn
CGK Enschede - Maranathakerk
CGK Leeuwarden - Bethelkerk
CGKV Sneek - Witte Kerkje
CLC Leeuwarden

Doopsgezinde Kerk Bolsward

Dorpskerk Zuidhorn
Evangelische Gemeenschap Sneek
GKV Anna Paulowna - de Hoeksteen

GKV De Levensbron, Ureterp

GKV Den Helder - de Morgenster
Hervormde Gemeente Easterlittens
Hervormde Kerk Brantgum

Kerk van Peize

Kurioskerk, Leeuwarden

Laurenskerk, Echten

Menorah Zaanstad

Nieuw Apostolische Kerk, Nederland
Petra Gemeente Bolsward

PG Achlum - Hitzum

PG Burum - Munnekezijl - Warfstermolen

PG Akkrum

PG Drachten - de Schakel

PG Drachten - Grote Kerk
PG Leens - Mensingeweer, Andreaskerk

PG Lollum - Waaksens

PG Midden Westfriesland, Hoogwoud
PG Nijland - Nicolaaskerk
PG Oosterbierum - Sint Joris Tsjerke

PG Roodeschool

PG Sexbierum - Sixtuskerk

PG 'Slachslang' - Nicolaaskerk, Wiuwert

PG 'Slachslang' - Sint Joriskerk, Britswert

PG Sneek - Martinikerk

PG Sneek - Oosterkerk

PG Sneek - Zuiderkerk

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.