kerk-av audiovisuele ondersteuning

Welkom bij Kerk AV

Kerk AV maakt onderdeel uit van Installatiebedrijf Inferno Audio Visueel. Een bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van geluid- en beeldtechnieken.


Elke situatie is uniek en verschilt; zowel praktisch als ook op het gebied van de gebruikerswensen en eisen welke gesteld zullen worden. Of het nu gaat om KerkTV, geluidstechniek, beeldvoorzieningen of een complete audiovisuele installatie, Kerk AV gaat met u op zoek naar een maatwerkoplossing die past bij uw budget en gebruikerswensen.

About Us

“Na diverse gesprekken met Kerk AV uit Sneek is er in gezamenlijkheid een plan gemaakt om de spraakverstaanbaarheid in deze prachtige kerk (1872) te vergroten.”

“Al met al een enorme vooruitgang zodat iedere kerkganger of bezoeker kan genieten van een voor

iedereen verstaanbaar geluid en waar ook de muziek optimaal ten gehore gebracht kan worden.”

 

Persbericht

RK Sint-Martinuskerk Sneek

About Us

Geluid

Is de spreker op elke plaats in de Kerk goed verstaanbaar? Komt de muziekweergave van het koor of de band goed tot zijn recht? Beschikt de Kerk over een ringleidingsysteem zodat ook slechthorenden betrokken blijven bij de dienst?

Een goede en verstaanbare geluidsinstallatie is essentieel voor de hedendaagse Kerkdienst. Het is van belang dat het gesproken woord ongehinderd en helder bij de bezoekers terecht komt. Daarnaast is er ook steeds vaker een band of muziek-combo aanwezig waarmee rekening gehouden kan worden in het ontwerp van de audio voorzieningen. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen kunnen wij metingen verrichten die inzage geven in de spraakverstaanbaarheid en nagalmtijd. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens bij het ontwerp van onze audio oplossingen.

About Us

Beeld

De beeldvoorzieningen zijn juist tegenwoordig van een steeds groter belang geworden in de Kerk. Denk aan ondersteuning bij de Prediking, visueel maken van de liederen tijdens de samenzang en het over brengen van belangrijke informatie voorafgaand aan de dienst.

Dankzij diverse cameratechnieken is het door middel van een livestream mogelijk voor mensen die zelf niet aanwezig kunnen zijn, toch de diensten mee te beleven of eventueel ook achteraf terug te kijken. Op deze manier behouden we de betrokkenheid bij de diensten. 

 

Juist voor de traditionele Kerkgebouwen geldt dat de beeldvoorzieningen dusdanig geplaatst moeten worden dat deze geen afbreuk doen aan het authentieke karakter van het Kerkgebouw. Samen met u zoeken wij daarom dan ook naar passende en creatieve oplossingen voor uw situatie.

About Us

Bedieningsgemak

Flexibiliteit en bedieningsgemak. 

Deze twee woorden staan centraal in het ontwerp van een audiovisuele installatie.

Dankzij de grote verscheidenheid aan activiteiten wordt vaak een flinke mate van flexibiliteit gevraagd van de AV voorzieningen. Door gebruik te maken van slimme technieken is het mogelijk om grote delen van de AV voorzieningen te automatiseren. Daarmee kunnen we het gebruiksgemak optimaliseren, zonder daar bij afbreuk te doen aan de veelzijdigheid en de flexibiliteit van de installatie. Uiteraard vraagt dit om maatwerk aangezien elke situatie anders is. Niet alleen wat betreft de vormgeving en de akoestiek, maar ook de praktische wensen en eisen die gesteld worden. 

 

Graag zoeken wij daarin samen met u naar de beste oplossingen en toepassingen.

Livestreaming

In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden om de diensten samen te vieren en te beleven helaas veel beperkter geworden. Daardoor is het van belang geworden om te zoeken naar mogelijkheden om uw Kerkleden ook thuis te kunnen bereiken en hen ook zo goed mogelijk bij de diensten te blijven betrekken. 


Een Livestream is hiervoor een zeer geschikte oplossing, ook wel Kerk TV genoemd. De mogelijkheden waarmee dit gerealiseerd kan worden zijn echter ook zeer divers en daarvoor geldt dat het dan ook van belang is dat er maatwerk gemaakt wordt. 

Naast de cameravoorzieningen zelf is het goed om tevens na te denken over de manier waarop bijvoorbeeld het geluid aan de Livestream toegevoegd kan worden. En daarbij is het soms nodig om aanpassingen en aanvullingen te maken op de bestaande geluidsinstallatie. 

 

Het is mogelijk om de andere beeldvoorzieningen in de Kerk te integreren met het camerasysteem. Zo zal het meestal de wens zijn om de beelden van een presentatie ook op te kunnen nemen in de Livestream. Maar andersom kan het ook wenselijk zijn om de camerabeelden juist in de Kerkzaal zelf te vertonen. Of wellicht ook in een andere bijzaal? 

 

Het kan in sommige situaties zelfs ook van belang zijn om te kijken naar de verlichting. Wanneer er namelijk onvoldoende (of slechte) verlichting aanwezig is kan dit uiteraard ook flinke gevolgen hebben voor de beelden van de Livestream. 


En zeker niet te vergeten het belang dat er is van een goede netwerkverbinding met voldoende upload snelheid. 

Alle verschillende aspecten moeten goed tegen elkaar afgewogen worden en het systeem dient te passen binnen de werkwijze, de verwachtingen en de capaciteiten welke aanwezig zijn binnen de Kerk. Wij denken daarin met onze klanten mee door adviezen te geven en waar nodig ook onderdelen te demonstreren. Daarbij zorgt Kerk AV voor maatwerk en passende oplossingen en toepassingen. 

 

Kerk AV is onafhankelijk en werkt graag samen met diverse partijen zoals Kerkdienstgemist of Kerkomroep. En uiteraard werken we ook graag samen met uw IT-leverancier om het geheel goed op elkaar af te stemmen en naar wens te laten functioneren.

Naast Friesland, Groningen, Drenthe en Noord Holland komt u onze installaties ook tegen in de rest van Nederland.
 

Livestream Vredeskerk Den Helder
Livestream De Levensbron Ureterp

Enkele van onze referenties: 

Livestream Protestantse Kerk Hoogwoud

Livestream Protestantse Kerk Hoogwoud

Baptisten Gemeente Elim, Drachten
Baptisten Gemeente Koudum
Baptisten Gemeente Sneek
Baptistengemeente ‘de Bron’, Sneek

GK Assen / Kornhorn - Kornhorn
CGK Enschede - Maranathakerk
CGK Leeuwarden - Bethelkerk
CGKV Sneek - Witte Kerkje
CLC Leeuwarden

Dorpskerk Zuidhorn
Evangelische Gemeenschap Sneek
GKV Anna Paulowna - de Hoeksteen

GKV De Levensbron, Ureterp

GKV Den Helder - de Morgenster
Hervormde Gemeente Easterlittens
Hervormde Kerk Brantgum

Menorah Zaanstad

Nieuw Apostolische Kerk, Nederland
Petra Gemeente Bolsward

PG Burum - Munnekezijl - Warfstermolen
PG Leens - Mensingeweer - Andreaskerk

PG Midden Westfriesland, Hoogwoud
PG Nijland - Nicolaaskerk
PG Roodeschool

PG Sneek - Martinikerk

PG Sneek - Oosterkerk

PG Sneek - Zuiderkerk