kerk-av audiovisuele ondersteuning

Welkom bij Kerk AV

Kerk AV maakt onderdeel uit van Installatiebedrijf PRO AV. Een bedrijf met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van professionele en gebruiksvriendelijke geluid- en  beeldtechnieken.


Elke situatie is uniek en verschilt; zowel praktisch als ook op het gebied van specifieke gebruikerswensen en verwachtingen of welke eisen er gesteld zullen worden. 

Of het nu gaat om 'Kerk TV', geluidstechniek, een ringleiding of misschien beeldvoorzieningen
ín de Kerk. Of juist een complete audiovisuele installatie. Kerk AV gaat samen met u op zoek naar een maatwerkoplossing die past bij jullie budget en gebruikerswensen.


Tijdens onze Kerkendag op 14 september ontvangen wij u graag binnen ons bedrijf. Op deze dag tonen wij u verschillende audiovisuele oplossingen, specifiek gericht op de Kerken. En dit jaar kunnen we u 2 primeurs laten zien en ervaren. Meld u dus aan en kom langs, u bent van harte welkom!

 

Uitnodiging Kerkendag 2024
About Us

“Na diverse gesprekken met Kerk AV uit Sneek is er in gezamenlijkheid een plan gemaakt om de spraakverstaanbaarheid in deze prachtige kerk (1872) te vergroten.”

“Al met al een enorme vooruitgang zodat iedere kerkganger of bezoeker kan genieten van een voor

iedereen verstaanbaar geluid en waar ook de muziek optimaal ten gehore gebracht kan worden.”

 

Persbericht

RK Sint-Martinuskerk Sneek

About Us

Geluid

Is de spreker overal in de Kerk goed verstaanbaar? Komt de muziek van het koor of de band goed tot zijn recht? Beschikt de Kerk over een ringleidingsysteem, zodat ook slechthorenden betrokken blijven bij de dienst?

Een goede en verstaanbare geluidsinstallatie is essentieel voor de Kerkdienst. Het is van belang dat het gesproken woord duidelijk en helder bij de bezoekers terecht komt. Daarnaast is er ook steeds vaker een band of muziek-combo aanwezig waar rekening mee gehouden moet worden in het ontwerp van de audio voorzieningen.

 

Wij stemmen onze audio oplossingen af op het karakter en de akoestiek van het Kerkgebouw. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen kunnen wij metingen verrichten die inzage geven in de spraakverstaanbaarheid en nagalmtijd van de Kerk. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens bij het ontwerp van onze audio oplossingen.

About Us

Beeld

De beeldvoorzieningen zijn van een steeds groter belang geworden in de Kerk. Denk aan visuele ondersteuning bij de Prediking, het weergeven van liedteksten tijdens de samenzang of het overbrengen van belangrijke informatie voorafgaand aan de dienst.

Dankzij een livestream is mogelijk voor mensen die zelf niet aanwezig kunnen zijn, toch de diensten mee te beleven of eventueel ook achteraf terug te kijken. Op deze manier behouden we de betrokkenheid bij de diensten. 

 

Juist voor de traditionele Kerkgebouwen geldt dat de beeldvoorzieningen dusdanig geplaatst moeten worden dat deze geen afbreuk doen aan het authentieke karakter van het Kerkgebouw. Samen met u zoeken wij daarom dan ook naar passende en creatieve oplossingen voor uw situatie.

About Us

Bedieningsgemak

Flexibiliteit en bedieningsgemak. 

Deze twee woorden staan centraal in het ontwerp van een audiovisuele installatie.

Dankzij de grote verscheidenheid aan activiteiten wordt vaak een flinke mate van flexibiliteit gevraagd van de AV voorzieningen. Door gebruik te maken van slimme technieken is het mogelijk om grote delen van de AV voorzieningen te automatiseren. Daarmee kunnen we het gebruiksgemak optimaliseren, zonder daar bij afbreuk te doen aan de veelzijdigheid en de flexibiliteit van de installatie. 


Uiteraard vraagt dit om maatwerk aangezien elke situatie anders is. Niet alleen wat betreft de vormgeving en de akoestiek, maar ook de praktische wensen en eisen die gesteld worden. Graag zoeken wij daarin samen met u naar de beste oplossingen en toepassingen.

PKN Achlum

Livestreaming

In de afgelopen jaren is er een flinke toename geweest van Kerken die gebruik maken van een Livestream. Met de bedoeling om
ook de mensen te kunnen bereiken die niet in de gelegenheid zijn om zelf de dienst bij te wonen. Daarmee geeft de Livestream direct ook een laagdrempelige toegang tot de Kerk. En dat wordt vanzelfsprekend op verschillende manieren toegepast en vorm gegeven. 

In verschillende Kerken zien wij dat de voorkeur uitgaat naar een flexibel systeem waarbij er soms zelfs ook handbediende camera’s ingezet worden en waarbij er wellicht ook een regisseur aangesteld wordt om de mooiste beelden te selecteren voor de Livestream. Terwijl andere Kerken juist kiezen voor een systeem waarbij men eenvoudig met één druk op de knop diverse voor ingestelde ‘presets’ kiest voor de Livestream. Waardoor het geheel door één persoon bediend kan worden. En vaak ook wordt er uiteraard naar een balans gezocht tussen enerzijds optimaal gebruiksgemak en anderzijds optimale flexibiliteit.


Naast de cameravoorzieningen zelf wordt er ook nagedacht over het geluid dat aan de Livestream toegevoegd wordt. Soms is het dan nodig om aanpassingen en aanvullingen te maken op de bestaande geluidsinstallatie.

 

Ook is het goed om de andere beeldvoorzieningen in de Kerk te integreren met het camerasysteem. Zo zal het vaak de wens zijn om de beelden van een presentatie ook op te kunnen nemen in de Livestream. Maar andersom kan het ook wenselijk zijn om de camerabeelden juist in de Kerkzaal zelf te vertonen.
Of wellicht ook in een andere bijzaal?

En in sommige situaties is het ook van belang om te kijken naar de verlichting. Wanneer er onvoldoende verlichting aanwezig is kan dit uiteraard grote gevolgen hebben voor de beelden van de Livestream.


Kerk AV is onafhankelijk en werkt graag samen met diverse partijen zoals Kerkbeamer, Kerkdienstgemist of Kerkomroep. Uiteraard werken we ook graag samen met uw IT-leverancier om het geheel goed op elkaar af te stemmen en naar wens te laten functioneren.


Alle verschillende aspecten wegen we goed tegen elkaar af en het systeem dient te passen binnen de werkwijze, de verwachtingen en capaciteiten welke aanwezig zijn binnen de Kerk. Wij denken daarin met onze klanten mee door adviezen te geven en eventueel ook onderdelen te demonstreren. Daarbij zorgt Kerk AV voor maatwerk en passende oplossingen en toepassingen.

 

Naast Friesland, Groningen, Drenthe en Noord Holland komt u onze installaties ook tegen in de rest van Nederland.
 

Livestream Kerk van Peize
Livestream Kurioskerk Leeuwarden

Enkele van onze referenties: 

Livestream Protestantse Kerk Hoogwoud

Livestream Protestantse Kerk Hoogwoud

Baptisten Gemeente Elim, Drachten
Baptisten Gemeente Koudum
Baptisten Gemeente Sneek

Baptisten Gemeente Surhuisterveen
Baptistengemeente ‘de Bron’, Sneek

CGK Enschede - Maranathakerk
CGK Leeuwarden - Bethelkerk
CGKV Sneek - Witte Kerkje
CLC Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Bolsward
Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Dorpskerk Grijpskerk

Dorpskerk Zuidhorn

Eben Haëzer, Lemmer

Evangelische Gemeenschap Sneek
Gereformeerde Kerk Kornhorn
Gereformeerde Kerk Leeuwarden
GKV Anna Paulowna - de Hoeksteen

GKV Den Helder - de Morgenster

Hervormde Gemeente Easterlittens
Hervormde Kerk Brantgum

Kerk van Peize

Kurioskerk, Leeuwarden

Laurenskerk, Echten

Menorah Zaanstad
NGK De Levensbron, Ureterp

Nieuw Apostolische Kerk, Nederland
Petra Gemeente Bolsward

PG Achlum - Hitzum

PG Burum - Munnekezijl - Warfstermolen

PG Akkrum

PG De Tjongervallei - Kerk Oudehorne

PG Drachten - de Schakel

PG Drachten - Grote Kerk
PG Leens - Mensingeweer, Andreaskerk

PG Lollum - Waaksens

PG Midden Westfriesland, Hoogwoud
PG Nijland - Nicolaaskerk
PG Oosterbierum - Sint Joris Tsjerke

PG Roodeschool

PG Sexbierum - Sixtuskerk

PG 'Slachslang' - Nicolaaskerk, Wiuwert

PG 'Slachslang' - Sint Joriskerk, Britswert

PG Sneek - Oosterkerk

PG SSLW, Longerhouw

PG Tjongervallei, Oudehorne
PG Uithuizen - Zionskerk

PG Wieringen - Hippolytuskerk

PG Zoutkamp
PKN Bolsward - Gasthuiskerk

PKN De Lege Geaën, Gauw
PKN Den Helder - Bethelkerk
PKN Den Helder - Vredeskerk

PKN Echtenerbrug - Kruiskerk

PKN Egmond aan Zee
PKN Franeker - Martinikerk

PKN Franeker - De Rank
PKN Het Vierkant - Witte Kerkje

PKN IJsbrechtum
PKN Julianadorp - Ontmoetingskerk

PKN Leeuwarden Huizum-West - Kurioskerk
PKN Metslawier - Niawier
PKN Morra - Lioessens

PKN Op 'e Noed, Idskenhuizen
PKN Scharnegoutum - Martenskerk
PKN Tjerkwerd - Dedgum - Petruskerk
PKN Top en Twel - Johanneskerk

RK Parochie H. Franciscus, Monnickendam
RK Parochie Purmerend - Nicolaaskerk
RK Parochie Sneek - St. Martinuskerk

RK Sint Vituskerk, Blauwhuis
TWR, Missie & Media - Barneveld 
VEG de Ark, Middenmeer
VEG Oude Bildtzijl

Via Pacis, Ontmoetingskerk, Beetsterzwaag

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.